名古屋鉄道 - MEITETSU

ข้อตกลงการใช้งานเว็บไซต์

บริษัทนะโงะยะเรลโร้ด (Nagoya Railroad Co., Ltd.) (จากนี้จะเรียกว่า “นะโงะยะเรลโร้ด”) ดูแลเว็บไซต์ที่แสดงด้วย URL ที่เริ่มจาก “top.meitetsu.co.jp” หรือ “www.meitetsu.co.jp” (จากนี้จะเรียกว่า “เว็บไซต์นี้”) โปรดยินยอมในแต่ละหัวข้อดังต่อไปนี้ก่อนที่จะใช้เว็บไซต์นี้

1. เกี่ยวกับขอบข่ายครอบคลุมของผลในหัวข้อที่ระบุไว้นี้

ผลของ “การใช้งานเว็บไซต์” นี้มีขอบข่ายครอบคลุมถึงข้อมูลใดๆ ที่จัดเก็บไว้ในทุกเซิร์ฟเวอร์ที่จำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์นี้และคอนเทนต์ที่ประกอบจากข้อมูลเหล่านั้น

2. เกี่ยวกับลิขสิทธิ์

ลิขสิทธิ์ของเว็บไซต์นี้และคอนเทนต์ในเว็บไซต์นี้เป็นของนะโงะยะเรลโร้ดตราบใดที่ไม่มีการระบุเป็นพิเศษเพิ่มเติม
ข้อมูลเนื้อหาทั้งหมดที่ลงอยู่ในเว็บไซต์นี้ เช่น เครื่องหมายการค้าของนะโงะยะเรลโร้ด ชื่อบริษัท โลโก้ รูปถ่าย รูปภาพ ข้อความ ฯลฯ บริษัทไม่อนุญาตให้คัดลอก นำไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่น พิมพ์ซ้ำ เปลี่ยนแปลงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ส่ง แจกจ่าย และใช้ซ้ำซ้อน รวมทั้งการกระทำอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกันทั้งหมด

3. เกี่ยวกับลิงก์

1. สำหรับลิงก์มายังเว็บไซต์นี้ ตามหลักทั่วไปให้กำหนดปลายทางของลิงก์เป็นหน้าแรกของแต่ละภาษาดังต่อไปนี้ กรุณาใช้เว็บไซต์หลังจากยินยอมในกรณีที่ตั้งค่าลิงก์ไปยังหน้าอื่นนอกเหนือจากหน้าแรกของแต่ละภาษา หน้าเหล่านั้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง ย้าย หรือลบโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ เนื่องด้วยการย้ายตำแหน่งคอนเทนต์ การจัดระเบียบ หรือสถานการณ์ของระบบ ฯลฯ

 • https://top.meitetsu.co.jp/ [หน้าแรกของเว็บไซต์ภาษาญี่ปุ่น]
 • https://www.meitetsu.co.jp/eng/ [หน้าแรกของเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ]
 • https://www.meitetsu.co.jp/chs/ [หน้าแรกของเว็บไซต์ภาษาจีนตัวย่อ]
 • https://www.meitetsu.co.jp/cht/ [หน้าแรกของเว็บไซต์ภาษาจีนตัวเต็ม]
 • https://www.meitetsu.co.jp/kor/ [หน้าแรกของเว็บไซต์ยอดนิยมของภาษาเกาหลี (ฮันกึล)]
 • https://www.meitetsu.co.jp/tha/ [หน้าแรกของเว็บไซต์ภาษาไทย]

2. เราขอปฏิเสธลิงก์จากเว็บไซต์ที่มีคอนเทนต์ดังต่อไปนี้

3. ไม่อนุญาตให้บุคคลที่สามแสดงเว็บไซต์นี้โดยตรงบนเว็บไซต์ต้นทางของลิงก์ เนื่องจากอาจทำให้ผู้ใช้เข้าใจผิดได้

4. นะโงะยะเรลโร้ดไม่ได้ดูแลเนื้อหาบนโฮมเพจของบุคคลที่สาม (จากนี้เรียก “เว็บไซต์ลิงก์”) ที่ลิงก์จากเว็บไซต์นี้ จึงโปรดใช้งานตามเงื่อนไขที่กำหนดของแต่ละเว็บไซต์ลิงก์

5. นะโงะยะเรลโร้ดจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายที่เกิดจากเนื้อหาหรือการใช้งานเว็บไซต์ลิงก์

4. หัวข้อที่ไม่รับผิดชอบ

1. นะโงะยะเรลโร้ดไม่รับประกันความถูกต้อง ความทันสมัย ​และความมีประโยชน์ ฯลฯ ของข้อมูลที่โพสต์บนเว็บไซต์นี้ และไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อผลที่เกิดจากการที่ผู้เข้าชมเว็บไซต์นำข้อมูลที่โพสต์ไปใช้ นอกจากนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจถูกเพิ่ม เปลี่ยนแปลง แก้ไข ลบ ยกเลิก ฯลฯ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2. ข้อมูลที่โพสต์บนเว็บไซต์นี้เป็นข้อมูลในขณะที่โพสต์ตอนนั้น และข้อมูลที่โพสต์อาจไม่ตรงกับข้อมูลจริงเมื่อเวลาผ่านไป .

3. ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และแคมเปญที่โพสต์บนเว็บไซต์นี้ไม่ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่นะโงะยะเรลโร้ดจำหน่ายหรือแคมเปญที่กำลังจัดอยู่ ฯลฯ

4. นะโงะยะเรลโร้ดจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการลิงก์ไปยังเว็บไซต์นี้หรือไม่สามารถลิงก์ไปยังเว็บไซต์นี้ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม

5. นะโงะยะเรลโร้ดไม่รับประกันการเกิดข้อผิดพลาด ฯลฯ บนเว็บไซต์นี้ ความปลอดภัยในการใช้งาน เช่น การทำงานปกติของฟังก์ชัน และการไม่มีไวรัสและสิ่งอันตรายอื่นๆ บนเว็บไซต์นี้หรือเซิร์ฟเวอร์

5. ข้อมูลที่ได้จากผู้ใช้ทั้งหมดในเว็บไซต์นี้

โปรดดูเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลที่ได้จากผู้ใช้ทั้งหมดในเว็บไซต์นี้ใน “การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” บนเว็บไซต์นี้

6. ระบบปฏิบัติการที่แนะนำ

[Windows]

 • Microsoft Edge เวอร์ชันล่าสุด
 • Google Chrome เวอร์ชันล่าสุด

[Macintosh]

 • Firefox เวอร์ชันล่าสุด
 • Safari เวอร์ชันล่าสุด

[iOS] (14 หรือสูงกว่า)

 • เบราว์เซอร์มาตรฐาน

[Android] (9 หรือสูงกว่า)

 • เบราว์เซอร์มาตรฐาน
 • Google Chrome เวอร์ชันล่าสุด

โปรดเปิดใช้งานการตั้งค่า Cookie Javascript และ SSL ของเบราว์เซอร์

 • *หากใช้ "ฟังก์ชันซูม" ของแต่ละเบราว์เซอร์เพื่อขยายหรือย่อหน้าจอ หน้าจออาจล้มเหลวจนแสดงผลไม่ถูกต้อง โปรดใช้อัตราส่วนปกติ (100%) el.
 • *แม้จะใช้ระบบปฏิบัติการข้างต้น ก็ยังอาจไม่สามารถแสดงผลได้ตามปกติ ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการของลูกค้าและสถานะการตั้งค่า
 • *เบราว์เซอร์ใหม่อาจไม่แสดงผลตามปกติเนื่องจากสเปกเฉพาะของเบราว์เซอร์ ฯลฯ
 • *ผลการพิมพ์หน้าเว็บไซต์ของนะโงะยะเรลโร้ดอาจแตกต่างจากการแสดงผลบนหน้าจอ โดยขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการที่ลูกค้าใช้

7. การบังคับใช้กฎหมายและเขตอำนาจศาล

เราจะปฏิบัติตามกฎหมายของญี่ปุ่นเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์นี้ สำหรับการโต้เถียง ฯลฯ ทั้งหมดกับนะโงะยะเรลโร้ด ศาลแขวงนะโงะยะจะเป็นศาลตามเขตอำนาจศาลสำหรับการพิพากษาในศาลชั้นต้น

8. อื่นๆ

“การใช้งานเว็บไซต์” นี้อาจเปลี่ยนแปลง ฯลฯ ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

เกี่ยวกับการยุติ การระงับ และการเปลี่ยนแปลงของเว็บไซต์นี้

1. นะโงะยะเรลโร้ดอาจเปลี่ยนแปลงหรือสิ้นสุดการให้ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียเปรียบหรือความเสียหายซึ่งเป็นผลที่เกิดขึ้น

2. นะโงะยะเรลโร้ดอาจระงับหรือยุติการให้ข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีเหตุผลใดๆ ดังต่อไปนี้

3. นะโงะยะเรลโร้ดจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียเปรียบหรือความเสียหายอันเป็นผลมาจากการระงับชั่วคราวหรือยุติ ฯลฯ การให้ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ตามวรรคก่อนหน้า

ข้อเสนอหรืออื่นๆ ทางอินเทอร์เน็ต ฯลฯ

เกี่ยวกับการส่งข้อเสนอทางเทคนิค ข้อเสนอเชิงพาณิชย์ หรือข้อเสนอที่คล้ายกันไปยังนะโงะยะเรลโร้ดผ่านทางอินเทอร์เน็ต ฯลฯ และกรณีบังเอิญคล้ายคลึงกับเทคโนโลยีและแนวคิดทางการค้าที่นะโงะยะเรลโร้ดกำลังพัฒนา ตรวจสอบ และเปิดเผยเองนี้อาจทำให้เกิดการโต้เถียงได้ จึงขอความกรุณาให้ละเว้น
กรณีที่คุณส่งข้อเสนอหรือสิ่งที่คล้ายคลึงกันผ่านทางอินเทอร์เน็ต ฯลฯ นะโงะยะเรลโร้ดจึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและจะดำเนินการดังต่อไปนี้