ข้อตกลงในการใช้งานเว็บไซต์

บริษัทนะโงะยะเรลโร้ด (จากนี้ไปจะเรียกว่า "นะโงะยะเรลโร้ด") เปิดทำการเว็บไซต์ภายใต้ชื่อ URL ว่า "www.meitetsu.co.jp" (จากนี้ไปจะเรียกว่า "เว็บไซต์") ก่อนใช้งานเว็บไซต์นี้ แนะนำให้คุณยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขด้านล่าง

1. ความเที่ยงตรงและขอบเขต

ความเที่ยงตรงและขอบเขตของข้อตกลงในการใช้งานเว็บไซต์นี้มีผลกับข้อมูลและเนื้อหาทั้งหมดที่เก็บอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมด ซึ่งจำเป็นต่อการทำงานของเว็บไซต์นี้

2. ลิขสิทธิ์

ลิขสิทธิ์ทั้งหมดของเว็บไซต์และเนื้อหาของเว็บไซต์นี้เป็นของนะโงะยะเรลโร้ดเว้นแต่ว่าจะระบุเป็นอย่างอื่น
นะโงะยะเรลโร้ดห้ามมิให้คัดลอก ถ่ายโอน ทำซ้ำ ใช้กระบวนการทางแม่เหล็กไฟฟ้า แจกจ่าย ใช้งานแบบทุติยภูมิหรือกระทำการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้า ชื่อบริษัท โลโก้ รูปภาพ ภาพ คำอธิบายของนะโงะยะเรลโร้ดและเนื้อหาข้อมูลอื่นๆ ที่มีไว้บนเว็บไซต์นี้

3. ข้อมูลที่ระบุบนเว็บไซต์นี้

 • (1) นะโงะยะเรลโร้ดไม่รับประกันความถูกต้อง ความเป็นปัจจุบันหรือความเป็นประโยชน์ของข้อมูลที่ระบุบนเว็บไซต์นี้ นอกจากนี้นะโงะยะเรลโร้ดขอสงวนสิทธิ์ที่จะเพิ่ม เปลี่ยนแปลง แก้ไข ลบหรือยกเลิกข้อมูลส่วนหนึ่งส่วนใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
 • (2) ข้อมูลที่ระบุบนเว็บไซต์นี้เป็นปัจจุบัน ณ วันที่ทำการเผยแพร่และข้อมูลดังกล่าวอาจไม่สะท้อนถึงสถานการณ์จริงเมื่อเวลาผ่านไป
 • (3) ผลิตภัณฑ์ โฆษณาและข้อมูลอื่นๆ ที่ระบุบนเว็บไซต์นี้ไม่ได้ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของนะโงะยะเรลโร้ดหรือโฆษณาทั้งหมดที่ทำการเผยแพร่อยู่

4. การเชื่อมต่อ

 • (1) การเชื่อมต่อมายังเว็บไซต์นี้จำกัดเฉพาะ URL 9 รายการด้านล่างและไม่อนุญาตให้เชื่อมต่อมายังหน้านะโงะยะเรลโร้ดจาก URL อื่น
  • http://top.meitetsu.co.jp [หน้าบนของเว็บไซต์ฉบับภาษาญี่ปุ่นสำหรับคอมพิวเตอร์]
  • http://www.meitetsu.co.jp/eng/ [หน้าบนของเว็บไซต์ฉบับภาษาอังกฤษสำหรับคอมพิวเตอร์]
  • http://www.meitetsu.co.jp/chs/ [หน้าแรกสุดของเว็บไซต์เวอร์ชันภาษาจีนตัวย่อสำหรับคอมพิวเตอร์]
  • http://www.meitetsu.co.jp/cht/ [หน้าแรกสุดของเว็บไซต์เวอร์ชันภาษาจีนตัวเต็มสำหรับคอมพิวเตอร์]
  • http://www.meitetsu.co.jp/kor/ [หน้าแรกสุดของเว็บไซต์เวอร์ชันภาษาเกาหลีสำหรับคอมพิวเตอร์]
  • http://www.meitetsu.co.jp/por/ [หน้าแรกสุดของเว็บไซต์เวอร์ชันภาษาโปรตุเกสสำหรับคอมพิวเตอร์]
  • http://www.meitetsu.co.jp/tha/ [หน้าแรกสุดของเว็บไซต์เวอร์ชันภาษาไทยสำหรับคอมพิวเตอร์]
  • http://top.meitetsu.co.jp/mobile/ [[หน้าบนของเว็บไซต์สำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่]
  • http://top.meitetsu.co.jp/sp/ [หน้าบนของเว็บไซต์สำหรับสมาร์ทโฟน]
 • (2) ไม่อนุญาตให้มีการเชื่อมต่อจากเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาดังต่อไปนี้
  • ก) เว็บไซต์ที่ทำให้เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงต่อนะโงะยะเรลโร้ดหรือบุคคลที่สาม ซึ่งทำให้สูญเสียความไว้วางใจหรืออาจก่อให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้น
  • ข) เว็บไซต์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรทางปัญญาอื่นๆ ของนะโงะยะเรลโร้ดหรือบุคคลที่สาม หรืออาจก่อให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้น
  • ค) เว็บไซต์ที่ใช้การเชื่อมต่อมายังเว็บไซต์นี้เพื่อจุดประสงค์ทางการค้า
  • ง) เว็บไซต์ที่ทำการละเมิดต่อทรัพย์สิน ความเป็นส่วนตัวหรือสิทธิอื่นๆ ของนะโงะยะเรลโร้ดหรือบุคคลที่สาม หรืออาจก่อให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้น
  • จ) เว็บไซต์ที่ทำให้เข้าใจผิดหรือก่อให้เกิดข้อผิดพลาดโดยผู้ใช้งาน หรืออาจก่อให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้น
  • ฉ) เว็บไซต์ที่ฝ่าฝืนกฎหมายข้อบังคับหรือความเหมาะสมของสังคม หรืออาจก่อให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้น
 • (3) ห้ามแสดงเว็บไซต์นี้โดยตรงบนเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ซึ่งอาจก่อให้เกิดการเข้าใจผิดในกลุ่มผู้ใช้งาน
 • (4) ข้อมูลที่พบบนการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ("เว็บไซต์เชื่อมโยง" ด้านล่าง) จากเว็บไซต์นี้ไม่ได้ดูแลโดยนะโงะยะเรลโร้ด การเข้าใช้เว็บไซต์นี้จะเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์เชื่อมโยงดังกล่าว
 • (5) นะโงะยะเรลโร้ดจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากข้อมูลหรือการใช้ข้อมูลที่พบในเว็บไซต์เชื่อมโยง

5. คำสงวนสิทธิ์

 • (1) นะโงะยะเรลโร้ดไม่มีส่วนรับผิดชอบหรือหน้าที่ใดต่อความเสียหายที่เกิดจากข้อมูลที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้หรือไม่สามารถเชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ ทั้งนี้ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม
 • (2) นะโงะยะเรลโร้ดไม่รับประกันว่าเว็บไซต์นี้ปราศจากข้อผิดพลาด การทำงานเป็นไปอย่างสมบูรณ์และปลอดภัย และไม่รับประกันว่าเว็บไซต์และเซิร์ฟเวอร์ปราศจากไวรัสหรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายอื่นๆ

6. ข้อมูลที่ได้รับจากผู้ใช้งานเว็บไซต์นี้

ข้อมูลที่ได้รับจากผู้ใช้งานเว็บไซต์นี้มีส่วนประกอบหลักคือชื่อ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่และข้อมูลส่วนตัวอื่นที่ต้องใช้ในการส่งผลิตภัณฑ์หรือตอบกลับเมื่อนะโงะยะเรลโร้ดต้องการให้ข้อมูล เราอาจจะขอข้อมูลเพิ่มเติมในบางกรณี แต่ยกเว้นเฉพาะบางข้อมูลที่จำเป็นแล้ว ข้อมูลนี้เป็นตัวเลือกเสริมเท่านั้นและผู้ใช้อาจเลือกให้ข้อมูลตามต้องการ
นะโงะยะเรลโร้ดจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนตัวใดๆ ที่ได้รับมาเพื่อจุดประสงค์อื่น โดยไม่ได้รับการยินยอมจากผู้ใช้ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลส่วนตัวที่นะโงะยะเรลโร้ดได้รับมาอาจส่งให้กับบุคคลที่สาม เมื่อข้อมูลดังกล่าวต้องใช้ในการจัดส่งผลิตภัณฑ์หรือเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับ

หากต้องการรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราจัดการกับข้อมูลที่เราได้รับ โปรดดู "นโยบายความเป็นส่วนตัว" ในเว็บไซต์ของเรา
Guideline for Protection of Personal Information (English only)

7. การจัดการความปลอดภัย

เมื่อมีข้อมูลส่วนตัวถูกบันทึกลงที่เว็บไซต์นี้ ข้อมูลนั้นจะส่งผ่านอินเตอร์เน็ตด้วยเทคโนโลยีการเข้ารหัสแบบ SSL (Secure Socket Layer) เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้และป้องกันการเปิดเผยสู่บุคคลที่สาม

8. คุ้กกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุ้กกี้เพื่อเพิ่มความสะดวกในการค้นหาตารางเวลา/ค่าโดยสารและบริการอื่นๆ อย่างไรก็ตามนะโงะยะเรลโร้ดไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการที่ผู้ใช้ปิดการทำงานคุ้กกี้แล้วมีผลให้ระบบไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มรูปแบบ

9. เบราเซอร์ที่แนะนำ

หากต้องการดูหน้านี้ เราขอแนะนำให้ใช้ Internet Explorer 8/9/10, Google Chrome หรือ Firefox สำหรับเครื่องในระบบ Windows และเบราว์เซอร์เริ่มต้นสำหรับระบบ Mac OS X

10. กฎหมายและขอบเขตอำนาจศาล

กฎหมายและข้อบังคับของญี่ปุ่นมีผลบังคับใช้กับเว็บไซต์นี้ ศาลเขตนะโงะยะเป็นศาลที่มีอำนาจตัดสินในกรณีที่มีข้อพิพาทเกิดขึ้นกับนะโงะยะเรลโร้ด

11. เบ็ดเตล็ด

ข้อมูลในข้อตกลงในการใช้งานเว็บไซต์นี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ