名古屋鉄道 - MEITETSU

เกี่ยวกับ "manaca"

manaca เป็นบัตร IC (สมาร์ทการ์ด) ที่
เก็บมูลค่าเงินในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถ
ใช้ชำระค่าตั๋วรถไฟ

manaca เป็นบัตร IC ที่ใช้ง่ายและสะดวกสบาย

 • เพียงแค่แตะเซ็นเซอร์ที่ช่องตรวจตั๋วหรือกล่องชำระเงินบนรถโดยสารประจำทางด้วยบัตร manaca เพื่อจ่ายเป็นค่าโดยสารของคุณ
 • คุณสามารถลงทะเบียนบัตร manaca เป็นบัตรโดยสารประจำได้ หากบัตร manaca ของคุณมียอดเงินคงเหลือเพียงพอ เมื่อคุณเดินทางไปยังสถานีนอกเขตพื้นที่โดยสารประจำของคุณ กล่องชำระเงิน/เซ็นเซอร์ตั๋วจะคำนวณค่าโดยสารที่ต้องชำระและตัดเงินจากบัตรของคุณโดยอัตโนมัติ
 • คุณสามารถซื้อตั๋วรถไฟและตั๋ว μTicket ได้ด้วยบัตร manaca
 • คุณสามารถใช้บัตร manaca บนรถไฟและรถโดยสารเมเท็ตสึ รถไฟโทะโยะฮะชิ ระบบขนส่งเมือง
  นะโงะยะ (รถไฟใต้ดินและรถโดยสารประจำทาง) สายอะโอะนะมิและสายยุโตะริโตะ
 • คะแนน (คะแนนสะสมระยะทางบัตร manaca) รวบรวมจากเงินที่ชำระและเก็บไว้บนบัตร manaca เพื่อเป็นค่าเดินทาง
 • หากคุณลงทะเบียนบัตร manaca ไว้เป็นชื่อของคุณ คุณจะขอออกบัตรใหม่ได้ง่ายในกรณีที่บัตรสูญหาย
 • เมื่อใช้วงเงินในบัตร manaca หมดแล้ว คุณสามารถเติมเงินแล้วใช้บัตรได้ใหม่เรื่อยๆ

ประเภทของบัตร manaca

คุณสามารถใช้บัตร manaca แบบไม่ลงทะเบียน แบบลงทะเบียนหรือแบบบัตรผู้โดยสารประจำก็ได้

บัตร manaca แบบไม่ลงทะเบียน

ใช้งานได้โดยไม่เจาะจงบุคคล แต่ออกบัตรใหม่ไม่ได้ในกรณีที่บัตรสูญหาย ขอเปลี่ยนเป็นบัตร manaca แบบลงทะเบียนหรือเป็นบัตรผู้โดยสารประจำได้

บัตร manaca แบบไม่ลงทะเบียน


บัตร manaca แบบลงทะเบียน

ใช้ได้เฉพาะกับบุคคลที่ลงทะเบียนไว้กับบัตร เนื่องจากคุณได้ระบุชื่อ เพศ
วันเดือนปีเกิดและหมายเลขโทรศัพท์ของคุณไว้ คุณสามารถขอออกบัตรใหม่ได
้ในกรณีที่บัตรสูญหาย ขอเปลี่ยนเป็นบัตร manaca แบบบัตรผู้โดยสารประจำได้

บัตร manaca แบบลงทะเบียน


บัตร manaca แบบบัตรผู้โดยสารประจำ

การใช้งานเป็นรูปแบบเดียวกันกับบัตร manaca แบบลงทะเบียน แต่ผู้ใช้สามารถประหยัดเงินในกรณีที่เดินทางไปกลับเป็นประจำระหว่าง 2 สถานที่ หากคุณเติมเงินในบัตร manaca ไว้ล่วงหน้า คุณสามารถเดินทางไปยังสถานีนอกเขตพื้นที่โดยสารประจำของคุณและกล่องชำระเงิน/เซ็นเซอร์ตั๋วจะคำนวณค่าโดยสารที่ต้องชำระและตัดเงินจากบัตรของคุณโดยอัตโนมัติ

บัตร manaca แบบบัตรผู้โดยสารประจำ


บัตร Child manaca

บัตร manaca สำหรับเด็ก (สำหรับบัตร manaca แบบลงทะเบียนและบัตรโดยสารประจำ) มีให้ใช้งานสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

บัตร Child manaca


ซื้อสินค้าด้วยมูลค่าเงินในระบบอิเล็กทรอนิกส์

คุณสามารถใช้บัตร manaca เป็นมูลค่าเงินในระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้จ่ายที่ร้านค้าที่ร่วมรายการและมีเครื่องหมาย manaca


ใช้เหมือนกันทั่วประเทศ

นอกจากพื้นที่ TOICA ของ JR Central แล้วบัตร manaca ยังสามารถใช้สำหรับโดยสารรถไฟ รถบัส และซื้อสินค้าด้วยเงินอิเล็กทรอนิกส์ในพื้นที่ของบัตร IC ที่เป็นระบบเดินทางทั่วประเทศได้อีกด้วย


รถไฟ รถบัส ฯลฯ

ช็อปปิ้ง ฯลฯ

สามารถใช้ได้ที่ร้านค้าในเครือทั่วประเทศญี่ปุ่นที่มีเครื่องหมายดังต่อไปนี้

สามารถใช้บัตร IC ของบริษัทอื่นได้ในพื้นที่ manaca

บัตรที่ใช้ได้

ข้อมูลเกี่ยวกับการคืนเงิน

เคาน์เตอร์ของผู้ประกอบการแต่ละรายที่สามารถซื้อหรือคืนเงิน manaca ฯลฯ ได้คือสถานที่ดังต่อไปนี้ โดยจะดำเนินการในช่วงเวลาทำการ โปรดติดต่อผู้ประกอบการแต่ละรายเพื่อสอบถามเวลาทำการ

บริษัทรถไฟนะโงะยะ

 • สถานีที่มีพนักงานจำหน่ายตั๋ว (ยกเว้นสถานีอะคะอิเกะและสถานีกะมะโกริ)
 • ศูนย์บริการของสถานีเมเท็ตสึนะโงะยะ
 • บางสาขาของบริษัท MEITETSU WORLD TRAVEL

รถบัสเมเท็ตสึ

 • ศูนย์รถบัสเมเท็ตสึ จุดจำหน่ายตั๋วอิจิโนะมิยะรถบัสเมเท็ตสึ จุดจำหน่ายตั๋วฮิงะชิโอะกะซะกิรถบัสเมเท็ตสึ ศูนย์ข้อมูลโคโซจิ
 • สถานีหลักของเมเท็ตสึที่มีการเดินทางเข้าออกด้วยรถบัสเมเท็ตสึ
 • บางสาขาของบริษัท MEITETSU WORLD TRAVEL

บริษัทรถไฟโทะโยะฮะชิ

สายอัตสึมิ

สถานีชินโทะโยะฮะชิ สถานีมินะมิซะกะเอะ สถานีทะคะชิ สถานีโอชิมิซุ สถานีมิกะวะทะฮะระ

สายในเมือง

สำนักงานสายในเมือง

ผู้ประกอบการอื่นๆ

โปรดติดต่อผู้ประกอบการแต่ละรายเกี่ยวกับเคาน์เตอร์ให้บริการของคมนาคมการทางพิเศษของไอจิ (Linimo), สำนักงานคมนาคมประจำเมืองนะโงะยะ (รถไฟใต้ดินและรถประจำทาง), รถไฟความเร็วสูงนะโงะยะรินไค (สายอะโอะนะมิ) และนะโงะยะไกด์เวย์บัส (สายยุโตะริโตะ)

ตารางเวลา/ค่าโดยสาร

M
D

ตั๋วรถไฟชั้นหนึ่ง

ตั๋วรถไฟชั้นหนึ่ง μticket (มิวทิกเก็ต)