สถานีเมเท็ตสึนะโงะยะ ↔ สถานีหลัก

ตารางเวลาจากเมเท็ตสึนะโงะยะไปยังสถานีหลัก

สถานี ตารางเวลา
สนามบินนานาชาติญี่ปุ่นตอนกลาง วันธรรมดา | วันเสาร์ วันอาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์ |
ชิริว ฮิงะชิโอะกะซะกิ โทะโยะฮะชิ วันธรรมดา | วันเสาร์ วันอาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์ |
เมเท็ตสึอิชิโนะมิยะ เมเท็ตสึกิฟุ วันธรรมดา | วันเสาร์ วันอาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์ |
อินุยะมะ โคะนันและอิวะกุระ วันธรรมดา | วันเสาร์ วันอาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์ |

ตารางเวลาจากสถานีหลักไปยังเมเท็ตสึนะโงะยะ

สถานี ตารางเวลา
ชิริว วันธรรมดา | วันเสาร์ วันอาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์ |
ฮิงะชิโอะกะซะกิ วันธรรมดา | วันเสาร์ วันอาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์ |
โทะโยะฮะชิ วันธรรมดา | วันเสาร์ วันอาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์ |
เมเต็ตสึอิชิโนะมิยะ วันธรรมดา | วันเสาร์ วันอาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์ |
เมเต็ตสึกิฟุ วันธรรมดา | วันเสาร์ วันอาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์ |
อิวะกุระ วันธรรมดา | วันเสาร์ วันอาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์ |
โคะนัน วันธรรมดา | วันเสาร์ วันอาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์ |
อินุยะมะ วันธรรมดา | วันเสาร์ วันอาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์ |

ค่าโดยสารและระยะเวลาเดินทาง

ระยะเวลาเดินทางจะบอกระยะเวลาที่สั้นที่สุดรวมระยะเวลาในการเปลี่ยนเส้นทางแล้ว ด้วยเหตุนี้ ระยะเวลาเดินทางอาจจะแตกต่างออกไป ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับรถไฟ/สายที่ใช้บริการ คุณต้องใช้ตั๋วรถไฟชั้นหนึ่ง "μTicket" (360 เยน) เพื่อขึ้นขบวนรถชั้นหนึ่งของ μ-SKY Limited Express,
Rapid Limited Express หรือ Limited Express

  สถานี ค่าโดยสาร ระยะเวลาเดินทาง
μ-SKY Ltd. Exp. Express
เมเท็ตสึนะโงะยะ สนามบินนานาชาติญี่ปุ่นตอนกลาง 870 เยน 28 นาที 39 นาที 50 นาที
เมเท็ตสึกิฟุ 550 เยน 25 นาที 27 นาที 33 นาที
เมเท็ตสึอิชิโนะมิยะ 370 เยน 15 นาที 16 นาที 20 นาที
โคะโนะมิยะ 350 เยน 10 นาที 12 นาที 15 นาที
คะนะยะมะ 190 เยน 4 นาที 4 นาที 5 นาที
จินงุมะเอะ 230 เยน 6 นาที 6 นาที 8 นาที
อินุยะมะ 550 เยน 24 นาที 25 นาที 30 นาที
โคะนัน 450 เยน 17 นาที 18 นาที 21 นาที
อิวะกุระ 350 เยน 12 นาที 12 นาที 15 นาที
ชิริว 500 เยน - 22 นาที 28 นาที
ฮิงะชิโอะกะซะกิ 660 เยน - 31 นาที 39 นาที
โทะโยะฮะชิ 1,110 เยน - 52 นาที 62 นาที