วิธีการซื้อตั๋ว

- จากสถานีเมเท็ตสึนะโงะยะไปยังสนามบินด้วยตั๋วโดยสารธรรมดา -

1 - ตรวจสอบแผนที่ค่าโดยสาร

ตรวจสอบค่าโดยสารไปยังจุดหมายปลายทางของคุณ โดยดูจากแผนที่ด้านบนของเครื่องขายตั๋วอัตโนมัติ

2 - ซื้อตั๋วของคุณ

  • 1. หยอดเงินเข้าไปในเครื่องขายตั๋วอัตโนมัติ

  • 2. กดปุ่มที่ตรงกับค่าโดยสารไปยังจุดหมายปลายทางของคุณ

ตรวจสอบค่าโดยสารไปยังจุดหมายปลายทางของคุณ โดยดูจากแผนที่ด้านบนของเครื่องขายตั๋วอัตโนมัติ

  • 3. รับตั๋วของคุณ

  • 4. ผ่านช่องตรวจตั๋ว

  • * โปรดรอรับตั๋วหลังจากสอดตั๋วเข้าในช่องตรวจตั๋วแล้ว
  • * คุณยังสามารถซื้อตั๋วที่ช่องขายตั๋วได้อีกด้วย
  • * หากมีข้อสงสัยใดๆ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ประจำสถานี
  • * หากเกิดข้อผิดพลาดระหว่างที่คุณซื้อตั๋ว โปรดกดปุ่มอินเตอร์คอมหรือติดต่อเจ้าหน้าที่ประจำสถานี