เกี่ยวกับ "manaca"

manaca เป็นบัตร IC (สมาร์ทการ์ด) ที่
เก็บมูลค่าเงินในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถ
ใช้ชำระค่าตั๋วรถไฟ

manaca เป็นบัตร IC ที่ใช้ง่ายและสะดวกสบาย

 • เพียงแค่แตะเซ็นเซอร์ที่ช่องตรวจตั๋วหรือกล่องชำระเงินบนรถโดยสารประจำทางด้วยบัตร manaca เพื่อจ่ายเป็นค่าโดยสารของคุณ
 • คุณสามารถลงทะเบียนบัตร manaca เป็นบัตรโดยสารประจำได้ หากบัตร manaca ของคุณมียอดเงินคงเหลือเพียงพอ เมื่อคุณเดินทางไปยังสถานีนอกเขตพื้นที่โดยสารประจำของคุณ กล่องชำระเงิน/เซ็นเซอร์ตั๋วจะคำนวณค่าโดยสารที่ต้องชำระและตัดเงินจากบัตรของคุณโดยอัตโนมัติ
 • คุณสามารถซื้อตั๋วรถไฟและตั๋ว μTicket ได้ด้วยบัตร manaca
 • คุณสามารถใช้บัตร manaca บนรถไฟและรถโดยสารเมเท็ตสึ รถไฟโทะโยะฮะชิ ระบบขนส่งเมือง
  นะโงะยะ (รถไฟใต้ดินและรถโดยสารประจำทาง) สายอะโอะนะมิและสายยุโตะริโตะ
 • คะแนน (คะแนนสะสมระยะทางบัตร manaca) รวบรวมจากเงินที่ชำระและเก็บไว้บนบัตร manaca เพื่อเป็นค่าเดินทาง
 • หากคุณลงทะเบียนบัตร manaca ไว้เป็นชื่อของคุณ คุณจะขอออกบัตรใหม่ได้ง่ายในกรณีที่บัตรสูญหาย
 • เมื่อใช้วงเงินในบัตร manaca หมดแล้ว คุณสามารถเติมเงินแล้วใช้บัตรได้ใหม่เรื่อยๆ

ประเภทของบัตร manaca

คุณสามารถใช้บัตร manaca แบบไม่ลงทะเบียน แบบลงทะเบียนหรือแบบบัตรผู้โดยสารประจำก็ได้

 • บัตร manaca แบบไม่ลงทะเบียน

  ใช้งานได้โดยไม่เจาะจงบุคคล แต่ออกบัตรใหม่ไม่ได้ในกรณีที่บัตรสูญหาย ขอเปลี่ยนเป็นบัตร manaca แบบลงทะเบียนหรือเป็นบัตรผู้โดยสารประจำได้

 • บัตร manaca แบบลงทะเบียน

  ใช้ได้เฉพาะกับบุคคลที่ลงทะเบียนไว้กับบัตร เนื่องจากคุณได้ระบุชื่อ เพศ
  วันเดือนปีเกิดและหมายเลขโทรศัพท์ของคุณไว้ คุณสามารถขอออกบัตรใหม่ได
  ้ในกรณีที่บัตรสูญหาย ขอเปลี่ยนเป็นบัตร manaca แบบบัตรผู้โดยสารประจำได้

 • บัตร manaca แบบบัตรผู้โดยสารประจำ

  การใช้งานเป็นรูปแบบเดียวกันกับบัตร manaca แบบลงทะเบียน แต่ผู้ใช้สามารถประหยัดเงินในกรณีที่เดินทางไปกลับเป็นประจำระหว่าง 2 สถานที่ หากคุณเติมเงินในบัตร manaca ไว้ล่วงหน้า คุณสามารถเดินทางไปยังสถานีนอกเขตพื้นที่โดยสารประจำของคุณและกล่องชำระเงิน/เซ็นเซอร์ตั๋วจะคำนวณค่าโดยสารที่ต้องชำระและตัดเงินจากบัตรของคุณโดยอัตโนมัติ

 • บัตร manaca สำหรับเด็ก (สำหรับบัตร manaca แบบลงทะเบียนและบัตรโดยสารประจำ) มีให้ใช้งานสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
บัตร manaca แบบไม่ลงทะเบียน
บัตร manaca แบบลงทะเบียน
บัตร manaca แบบบัตรผู้โดยสารประจำ

ซื้อสินค้าด้วยมูลค่าเงินในระบบอิเล็กทรอนิกส์

คุณสามารถใช้บัตร manaca เป็นมูลค่าเงินในระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้จ่ายที่ร้านค้าที่ร่วมรายการและมีเครื่องหมาย manaca