เมืองที่เจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่โบราณกาลและล้อมรอบโดยแม่น้ำคิโซะและที่ราบลุ่มโนะบิ

โอะวะริเป็นแหล่งประวัติศาสตร์ที่ตั้งอยู่ใกล้แม่น้ำคิโซะและที่ราบลุ่มโนะบิ
คุณจะรับรู้ถึงความเป็นญี่ปุ่นได้จากสภาพของเมืองในปัจจุบันผ่านประวัติความเป็นมาและพื้นที่โดยรอบ

ศาลเจ้าทสึชิมะ

ศาลเจ้าทสึชิมะ

ศาลเจ้านี้เป็นเสมือนสำนักงานใหญ่ของเครือข่ายศาลเจ้าเท็นโนะที่มีอยู่กว่า 3,000 แห่งในญี่ปุ่น ศาลเจ้าจะจัดงานเทศกาลโอะวะริทสิชิมะเท็นโนะขึ้นในวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่สี่ของเดือนกรกฎาคมของทุกปี เทศกาลนี้จะมีการแสดงที่เรียกว่า มะกิวะระบุเนะ (เรือโคมไฟ) ในตอนกลางคืนและ ดันจิริบุเนะ (เรือที่ล่องไปพร้อมกับหุ่น) ในตอนเช้า

ใช้เวลาเดินเท้าจากสถานีทสึชิมะเพียง 15 นาที

โซะบิเอะ กิงโงะ

โซะบิเอะ กิงโงะ

คุณสามารถพบต้นแปะก๊วยที่อายุ 100 ปีขึ้นไปเป็นจำนวนมากที่โซะบิเอะมะชิในอินะซะวะ ในช่วงปลายของฤดูใบไม้ร่วง ทั้งต้นไม้และใบจะเปลี่ยนเป็น
สีทองสวยงาม ที่นี่จะจัดงานฉลองเทศกาลใบไม้เปลี่ยนสีตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายนจนถึงต้นเดือนธันวาคมของทุกปี

ใกล้สถานียะมะซะกิ

ปราสาทคิโยะซุ

ปราสาทคิโยะซุ

ปราสาทนี้เป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นสถานที่ซึ่งโนะบุนะงะ โอะดะได้คิดค้น
ตราเท็นกะฟุบุของเขาขึ้นมา คิโยะซุสร้างขึ้นใหม่ในปี 1989 เพื่อเฉลิมฉลอง
การก่อตั้งเมืองใหม่ของคิโยะซุครบรอบ 100 ปี ปราสาทนี้เป็นสถานที่สำคัญ
และโดดเด่นของ "คิโยะซุ" นอกเหนือจากสะพานแดงโอะเตะที่ทอดข้าม
แม่น้ำโกะโจะ

ใช้เวลาเดินเท้าจากสถานีชินคิโยะซุเพียง 15 นาที

เซะโตะงุระ

เซะโตะงุระ

จุดแวะพักสำคัญของนักท่องเที่ยวในเซะโตะประกอบไปด้วยร้านขายสินค้าพื้นเมือง ภัตตาคาร หอประชุมสำหรับจัดกิจกรรมและสิ่งที่น่าสนใจอื่นๆ
พิพิธภัณฑ์เซะโตะงุระเป็นสถานที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวสำคัญและมีผังเมือง
ของพื้นที่ในย่านเซะโตะจากยุคโชวะ รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับเซะโตะยะกิ พิพิธภัณฑ์นี้ยังจัดแสดงรถไฟที่เคยใช้สำหรับขนส่งผู้โดยสารในพื้นที่แถบเซะโตะยะกิไปทั่วประเทศญี่ปุ่น

ใช้เวลาเดินเท้าจากสถานีโอะวะริเซะโตะเพียง 5 นาที

ศาลเจ้ามะซุมิดะ

ศาลเจ้ามะซุมิดะ

สถานที่นี้ถือเป็นศาลเจ้าใหญ่ในยุคเฮอัง ที่นี่ได้รับความนิยมในเขตโอะวะริและ "อิชิโนะมิยะ" ก็ตั้งชื่อตามศาลเจ้าแห่งนี้ "เทศกาลอิชิโนะมิยะ
ทะนะบะตะ" จัดขึ้นในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมของทุกปีและครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่สถานีเมเท็ตสึอิชิโนะมิยะไปจนถึงศาลเจ้ามะซุมิดะ

ใช้เวลาเดินเท้าจากสถานีเมเท็ตสึอิชิโนะมิยะเพียง 10 นาที

หมู่บ้านศิลปะชิปโปะ

หมู่บ้านศิลปะชิปโปะ

ศูนย์รวมสิ่งอำนวยความสะดวกที่กำหนดรูปลักษณ์ตามโอะวะริ ชิปโปะ ที่นี่ให้ข้อมูลของชิปโปะยะกิและประวัติศาสตร์/ขนบธรรมเนียมในช่วง 180 ปีของชิปโปะยะกิ นักท่องเที่ยวสามารถดูกระบวนการผลิตจริงและวิดีโออื่นๆ ได้ "ดู" "สัมผัส" "เรียนรู้" และ "เปิดรับประสบการณ์" ที่ชิปโปะ

ใช้เวลาเดินเท้าจากสถานีชิปโปะเพียง 25 นาที


ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว (แหล่งท่องเที่ยวอื่นตามเครือข่ายเส้นทางรถไฟเมเท็ตสึ)


การเดินทางที่น่าหลงไหลใน "โชริวโดะ" (ไปยังเว็บไซต์เวอร์ชันภาษาอังกฤษ)

Aichi Now