แหล่งพักผ่อนหย่อนใจที่มีวัฒนธรรมเป็นศูนย์กลาง

อินุยะมะเต็มไปด้วยแหล่งพักผ่อนหย่อนใจอันโดดเด่นมากมาย
ดู ฟังและเปิดรับประสบการณ์เพื่อเติมเต็มความสนใจของคุณ

ปราสาทอินุยะมะมรดกแห่งชาติ

ปราสาทอินุยะมะมรดกแห่งชาติ

สัญลักษณ์ของอินุยะมะที่สร้างโดยโนะบุนะงะ โอะดะมีอีกชื่อหนึ่งว่า "ปราสาทฮะกุเต" กล่าวกันว่าหอเฝ้าระวังภัย (หอคอย) หลักของปราสาท
แห่งนี้เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่นและได้รับการเสนอเป็นมรดกแห่งชาติของญี่ปุ่น

ใช้เวลาเดินเท้าจากสถานีอินุยะมะยุเอ็นเพียง 15 นาที

เมืองปราสาทอินุยะมะ

เมืองปราสาทอินุยะมะ

ใช้เวลาเดินเท้าจากสถานีอินุยะมะเพียง 20 นาที คุณจะมาถึงเมืองปราสาทที่มีมะชิยะ (บ้านไม้แบบดั้งเดิมของญี่ปุ่น) และยะมะงุระ (ที่จัดเก็บยานพาหนะสำหรับใช้งานบนภูเขา) ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นมรดกแห่งชาติของญี่ปุ่น

ใช้เวลาเดินเท้าจากสถานีอินุยะมะเพียง 15 นาที

Inuyama Naritasan

อินุยะมะนะริตะซัง

วัดสาขาของนะริตะซังในนะโงะยะ ผู้คนนิยมมาขอพรในเรื่องการเดินทางปลอดภัย ครอบครัวและความสำเร็จในหน้าที่การงาน งานเทศกาลของวัดจะจัดขึ้นในวันที่ 28 ของแต่ละเดือน ซึ่งจะดึงดูดนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมเป็นจำนวนมาก

ใช้เวลาเดินเท้าจากสถานีอินุยะมะยุเอ็นเพียง 10 นาที

บ่อน้ำร้อนอินุยะมะ

บ่อน้ำร้อนอินุยะมะ

ลำธารน้ำจืดที่ไหลมาจากข้างแม่น้ำคิโซะ น้ำพุร้อนที่มีค่าเป็นด่างอ่อนๆ กล่าวกันว่าน้ำพุที่นี่มีคุณสมบัติช่วยรักษาโรคต่างๆ เช่น บรรเทาอาการเจ็บข้อ/กล้ามเนื้อ ช่วยในระบบไหลเวียนโลหิตและรักษาโรคระบบทางเดินอาหารเรื้อรังนั่งลงและผ่อนคลายเพื่อปิดท้ายวันแห่งการท่องเที่ยวแสนสนุก...

ใช้เวลาเดินเท้าจากสถานีอินุยะมะยุเอ็นเพียง 7 นาที

ศาลเจ้าทะงะตะ

ศาลเจ้าทะงะตะ

ศาลเจ้าแห่งนี้จัดตั้งขึ้นเพื่อขอให้ได้ผลผลิตดี มีความเจริญรุ่งเรืองและเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ เทศกาลแห่งความอุดมสมบูรณ์จะจัดขึ้นในวันที่ 15 มีนาคมของทุกปีและเป็นที่รู้จักดีในแง่ของความแปลก มีการแบกรูปลึงค์ขึ้นบนมิโคะชิเพื่อนำออกมาให้ผู้คนได้ชมไปทั่ว

ใช้เวลาเดินเท้าจากสถานีทะงะตะจินจะมะเอะเพียง 5 นาที

ศาลเจ้าโอะอะงะตะ

ศาลเจ้าโอะอะงะตะ

ที่นี่เรียกว่าเป็นวัดนิโนะมิยะในแถบโอะวะริมาตั้งแต่สมัยโบราณ นักท่องเที่ยวนิยมมาขอพรเพื่อให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน ให้โชคดีและปราศจากภัยอันตราย เทพเจ้าคุ้มครองเพศหญิง "ฮิเมะโนะมิยะ" ประดิษฐานอยู่ภายในศาลเจ้า

ใช้เวลาเดินเท้าจากสถานีกะกุเด็นเพียง 20 นาที

พิพิธภัณฑ์เมจิมุระ

พิพิธภัณฑ์เมจิมุระ

สิ่งก่อสร้างในยุคเมจิกว่า 60 แห่งครอบคลุมพื้นที่กว้างถึง 1 ล้านตารางเมตร ซึ่งมีอยู่ 10 แห่งที่ได้รับการยกย่องเป็นสถานที่มีความสำคัญทางวัฒนธรรมและได้รับการอนุรักษ์ไว้เพื่อการเยี่ยมชม เมื่อเข้ามาภายใน คุณจะได้สัมผัสบรรยากาศในยุคเมจิหรือสนุกกับการทดลองชิมอาหารที่บริโภคกันในยุคนั้น

นั่งรถโดยสารประจำทางจากสถานีอินุยะมะไปที่ "เมจิมุระ" เพียง 20 นาที

การแสดงอุไกที่แม่น้ำคิโซะ

การแสดงอุไกที่แม่น้ำคิโซะ

การแสดงอุไก (การตกปลาด้วยนกกาน้ำ) ที่มีความเป็นมากว่า 1,300 ปี รำลึกความทรงจำด้วยการดูแผ่นภาพม้วนแบบญี่ปุ่น การแสดงอุไกจะจัดขึ้นตั้งแต่เดือนมิถุนายนจนถึงเดือนตุลาคมของทุกปีเพื่อเป็นสีสันของช่วงกลางคืนในฤดูร้อน การจัดแสดง "อุไกช่วงบ่าย" แบบเป็นกันเองก็เป็นที่นิยมเช่นกัน

ใช้เวลาเดินเท้าจากสถานีอินุยะมะยุเอ็นเพียง 3 นาที

พิพิธภัณฑ์มนุษย์ลิ้ตเติลเวิร์ด

พิพิธภัณฑ์มนุษย์ลิตเติ้ลเวิลด์

พิพิธภัณฑ์มนุษย์ลิตเติ้ลเวิลด์ประกอบด้วยอาคาร 32 แห่งที่มีชื่อเสียง
จากทั่วโลก (จาก 23 ประเทศในเอเชียและยุโรป) ซึ่งสร้างขึ้นตามรูปแบบของ
ท้องถิ่น เมื่อเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์นี้ คุณก็จะได้รับความรู้สึกเหมือนได้เดินทาง
ไปรอบโลก ผู้เยี่ยมชมสามารถสวมชุดเสื้อผ้าพื้นเมืองจากประเทศต่างๆ
พร้อมกับการรับประทานอาหารและเลือกซื้อสินค้า

นั่งรถโดยสารประจำทางจากสถานีอินุยะมะไปที่ "พิพิธภัณฑ์มนุษย์ลิตเติ้ลเวิลด์" เพียง 20 นาที


ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว (แหล่งท่องเที่ยวอื่นตามเครือข่ายเส้นทางรถไฟเมเท็ตสึ)


การเดินทางที่น่าหลงไหลใน "โชริวโดะ" (ไปยังเว็บไซต์เวอร์ชันภาษาอังกฤษ)

Aichi Now