แผนที่คำแนะนำสำหรับสถานีหลัก

สายหลักนะโงะยะ ฮิงะชิโอะกะซะกิ
ชินอันโจะ
ชิริว
จินงุมะเอะ
คะนะยะมะ
เมเท็ตสึนะโงะยะ
เมเท็ตสึอิชิโนะมิยะ
เมเท็ตสึกิฟุ
สายนิชิโอะ/สายกะมะโงะริ นิชิโอะ
สายมิกะวะ โทะโยะตะชิ
สายโทะโกะนะเมะ โอะตะงะวะ
สายสนามบิน สนามบินนานาชาติญี่ปุ่นตอนกลาง
สายโคะวะ ชิตะฮันดะ
สายเซะโตะ ซะกะเอะมะชิ
สายทสึชิมะ ทสึชิมะ
สายอินุยะมะ/สายคะกะมิงะฮะระ คะมิโอะไต
นิชิฮะรุ
อินุยะมะ
ชินอุนุมะ