ข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ:ข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกของแต่ละสถานี(สายฮาชิมะ)
音声読み上げソフトをご利用のお客様へ。

สายฮาชิมะ / ข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกของแต่ละสถานี

ชื่อสถานี ข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวก หมายเลขโทรศัพท์
หมายเหตุ
เอกิระ 058-262-0867(สถานีเมเท็ตสึกิฟุ)
 
ชินฮาชิมะ 058-262-0867(สถานีเมเท็ตสึกิฟุ)