ข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ:ข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกของแต่ละสถานี(สายทาเคฮานะ)
音声読み上げソフトをご利用のお客様へ。

สายทาเคฮานะ / ข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกของแต่ละสถานี

ชื่อสถานี ข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวก หมายเลขโทรศัพท์
หมายเหตุ
คาสะมัตสึ 058-387-3042
 
นิชิคาสะมัตสึ 058-262-0867(สถานีเมเท็ตสึกิฟุ)
 
ยาไนซุ 058-262-0867(สถานีเมเท็ตสึกิฟุ)
 
มินามิจูกุ 058-262-0867(สถานีเมเท็ตสึกิฟุ)
 
สุกะ 058-262-0867(สถานีเมเท็ตสึกิฟุ)
 
ฟุวะอิชิกิ 058-262-0867(สถานีเมเท็ตสึกิฟุ)
 
ทาเคฮานะ 058-262-0867(สถานีเมเท็ตสึกิฟุ)
 
ฮาชิมะชิยาคุโชะมาเอะ 058-262-0867(สถานีเมเท็ตสึกิฟุ)
 
เอกิระ 058-262-0867(สถานีเมเท็ตสึกิฟุ)