ข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ:ข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกของแต่ละสถานี(สายโคะมากิ)
音声読み上げソフトをご利用のお客様へ。

สายโคะมากิ / ข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกของแต่ละสถานี

ชื่อสถานี ข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวก หมายเลขโทรศัพท์
หมายเหตุ
อินุยามะ 0568-61-5300
 
ฮากุโระ 0568-61-5300(สถานีอินุยามะ)
 
กาคุเด็น 0568-61-5300(สถานีอินุยามะ)
 
ทากาตะจินจะมาเอะ 0568-61-5300(สถานีอินุยามะ)
 
อาจิโอกะ 0568-61-5300(สถานีอินุยามะ)
 
โคมากิฮาระ 0568-61-5300(สถานีอินุยามะ)
 
โคะมากิ 0568-76-2257
 
โคมากิกุจิ 0568-61-5300(สถานีอินุยามะ)
 
มาไน 0568-61-5300(สถานีอินุยามะ)
 
อุชิยามะ 0568-61-5300(สถานีอินุยามะ)
 
คาสุไก 0568-61-5300(สถานีอินุยามะ)
 
อาจิโยชิ 0568-61-5300(สถานีอินุยามะ)
 
อาจิมะ 0568-61-5300(สถานีอินุยามะ)
 
คามิอีดะ 052-981-7397