ข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ:ข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกของแต่ละสถานี(สายฮิโรมิ)
音声読み上げソフトをご利用のお客様へ。

สายฮิโรมิ / ข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกของแต่ละสถานี

ชื่อสถานี ข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวก หมายเลขโทรศัพท์
หมายเหตุ
อินุยามะ 0568-61-5300
 
โทมิโอกะมาเอะ 0568-61-5300(สถานีอินุยามะ)
 
เซ็นจิโนะ 0568-61-5300(สถานีอินุยามะ)
 
นิชิคานิ 0568-61-5300(สถานีอินุยามะ)
 
คานิกาวะ 0568-61-5300(สถานีอินุยามะ)
 
นิฮงราอินอิมาวาตาริ 0568-61-5300(สถานีอินุยามะ)
 
ชินคานิ 0574-62-0251
 
อาเคจิ 0568-61-5300(สถานีอินุยามะ)
 
โกโดะ 0568-61-5300(สถานีอินุยามะ)
 
มิตาเกะกุจิ 0568-61-5300(สถานีอินุยามะ)
 
มิตาเกะ 0568-61-5300(สถานีอินุยามะ)