ข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ:ข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกของแต่ละสถานี(สายคากะมิกะฮาระ)
音声読み上げソフトをご利用のお客様へ。

สายคากะมิกะฮาระ / ข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกของแต่ละสถานี

ชื่อสถานี ข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวก หมายเลขโทรศัพท์
หมายเหตุ
ชินอุนุมะ 058-384-0142
 
อุนุมะจุกุ 058-262-0867(สถานีเมเท็ตสึกิฟุ)
 
ฮาบะ 058-262-0867(สถานีเมเท็ตสึกิฟุ)
 
โอกาเสะ 058-262-0867(สถานีเมเท็ตสึกิฟุ)
 
เมเด็นคากะมิกะฮาระ 058-262-0867(สถานีเมเท็ตสึกิฟุ)
 
นิจิคเค็น 058-262-0867(สถานีเมเท็ตสึกิฟุ)
 
มิคาคิโนะ 058-262-0867(สถานีเมเท็ตสึกิฟุ)
 
รคเค็น 058-262-0867(สถานีเมเท็ตสึกิฟุ)
 
คากะมิกะฮาระชิยาคุโชะมาเอะ 058-262-0867(สถานีเมเท็ตสึกิฟุ)
 
ชิมินโคเอ็นมาเอะ 058-262-0867(สถานีเมเท็ตสึกิฟุ)
 
ชินนากะ 058-262-0867(สถานีเมเท็ตสึกิฟุ)
 
ชินคาโน 058-262-0867(สถานีเมเท็ตสึกิฟุ)
 
ทาคาดะบาชิ 058-262-0867(สถานีเมเท็ตสึกิฟุ)
 
เทจิคาระ 058-262-0867(สถานีเมเท็ตสึกิฟุ)
 
คิริโดชิ 058-262-0867(สถานีเมเท็ตสึกิฟุ)
 
โฮโซบาตะ 058-262-0867(สถานีเมเท็ตสึกิฟุ)
 
ทากามิ 058-262-0867(สถานีเมเท็ตสึกิฟุ)
 
เมเท็ตสึกิฟุ 058-262-0867