ข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ:ข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกของแต่ละสถานี(สายอินุยามะ)
音声読み上げソフトをご利用のお客様へ。

สายอินุยามะ / ข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกของแต่ละสถานี

ชื่อสถานี ข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวก หมายเลขโทรศัพท์
หมายเหตุ
ชิโมะโอไต 052-502-9278(สถานีคามิโอไต)
 
นากะโอไต 052-502-9278(สถานีคามิโอไต)
 
คามิโอไต 052-502-9278
 
นิชิฮารุ 0568-21-0073
 
โทคุชิเกะ・นาโกย่าเกได 0568-61-5300(สถานีอินุยามะ)
 
ไทซันจิ 0587-37-1019(สถานีอิวาคุระ)
 
อิวาคุระ 0587-37-1019
 
อิชิโบโตเกะ 0587-37-1019(สถานีอิวาคุระ)
 
โฮเต 0568-61-5300(สถานีอินุยามะ)
 
โคนัน 0587-56-2241
 
คาชิวะโมริ 0568-61-5300(สถานีอินุยามะ)
 
ฟุโซ 0568-61-5300(สถานีอินุยามะ)
 
คตสึโยสุอิ 0568-61-5300(สถานีอินุยามะ)
 
อินุยามะกุจิ 0568-61-5300(สถานีอินุยามะ)
 
อินุยามะ 0568-61-5300
 
อินุยามะยูเอ็น 0568-61-5300(สถานีอินุยามะ)
 
ชินอุนุมะ 058-384-0142