ข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ:ข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกของแต่ละสถานี(สายบิไซ)
音声読み上げソフトをご利用のお客様へ。

สายบิไซ / ข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกของแต่ละสถานี

ชื่อสถานี ข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวก หมายเลขโทรศัพท์
หมายเหตุ
ทามาโนอิ 0586-23-2714(สถานีเมเท็ตสึอิจิโนะมิยะ)
 
โอคุโจ 0586-23-2714(สถานีเมเท็ตสึอิจิโนะมิยะ)
 
ไคเม 0586-23-2714(สถานีเมเท็ตสึอิจิโนะมิยะ)
 
นิชิอิจิโนะมิยะ 0586-23-2714(สถานีเมเท็ตสึอิจิโนะมิยะ)
 
เมเท็ตสึอิจิโนะมิยะ 0586-23-2714
 
คันนอนจิ 0586-23-2714(สถานีเมเท็ตสึอิจิโนะมิยะ)
 
คาริยาสุกะ 0586-23-2714(สถานีเมเท็ตสึอิจิโนะมิยะ)
 
ฟุตาโกะ 0586-23-2714(สถานีเมเท็ตสึอิจิโนะมิยะ)
 
ฮากิวาระ 0586-23-2714(สถานีเมเท็ตสึอิจิโนะมิยะ)
 
ทามาโนะ 0586-23-2714(สถานีเมเท็ตสึอิจิโนะมิยะ)
 
ยามาซากิ 0586-23-2714(สถานีเมเท็ตสึอิจิโนะมิยะ)
 
โมริคามิ 0586-23-2714(สถานีเมเท็ตสึอิจิโนะมิยะ)
 
คามิมารุบุจิ 0586-23-2714(สถานีเมเท็ตสึอิจิโนะมิยะ)
 
มารุบุจิ 0586-23-2714(สถานีเมเท็ตสึอิจิโนะมิยะ)
 
ฟุจิดากะ 0586-23-2714(สถานีเมเท็ตสึอิจิโนะมิยะ)
 
โรคุวะ 0586-23-2714(สถานีเมเท็ตสึอิจิโนะมิยะ)
 
มาจิคาตะ 0586-23-2714(สถานีเมเท็ตสึอิจิโนะมิยะ)
 
สึชิมะ 0567-26-3340
 
ฮิบิโนะ 0586-23-2714(สถานีเมเท็ตสึอิจิโนะมิยะ)
 
ซายะ 0586-23-2714(สถานีเมเท็ตสึอิจิโนะมิยะ)
 
โกโนะซัง 0586-23-2714(สถานีเมเท็ตสึอิจิโนะมิยะ)
 
ยาโตมิ 0586-23-2714(สถานีเมเท็ตสึอิจิโนะมิยะ)