ข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ:ข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกของแต่ละสถานี(สายสึชิมะ)
音声読み上げソフトをご利用のお客様へ。

สายสึชิมะ / ข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกของแต่ละสถานี

ชื่อสถานี ข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวก หมายเลขโทรศัพท์
หมายเหตุ
สุกากุจิ 052-400-2174
 
จิโมะคุจิ 0586-23-2714(สถานีเมเท็ตสึอิจิโนะมิยะ)
 
ชิปโป 0586-23-2714(สถานีเมเท็ตสึอิจิโนะมิยะ)
 
คิดะ 0586-23-2714(สถานีเมเท็ตสึอิจิโนะมิยะ)
 
อาโอสึกะ 0586-23-2714(สถานีเมเท็ตสึอิจิโนะมิยะ)
 
โชบาตะ 0586-23-2714(สถานีเมเท็ตสึอิจิโนะมิยะ)
 
ฟูจินามิ 0586-23-2714(สถานีเมเท็ตสึอิจิโนะมิยะ)
 
สึชิมะ 0567-26-3340
 
ฮิบิโนะ 0586-23-2714(สถานีเมเท็ตสึอิจิโนะมิยะ)
 
ซายะ 0586-23-2714(สถานีเมเท็ตสึอิจิโนะมิยะ)
 
โกโนะซัง 0586-23-2714(สถานีเมเท็ตสึอิจิโนะมิยะ)
 
ยาโตมิ 0586-23-2714(สถานีเมเท็ตสึอิจิโนะมิยะ)