ข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ:ข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกของแต่ละสถานี(สายเซโตะ)
音声読み上げソフトをご利用のお客様へ。

สายเซโตะ / ข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกของแต่ละสถานี

ชื่อสถานี ข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวก หมายเลขโทรศัพท์
หมายเหตุ
ซาคาเอะมาจิ 052-971-0608
 
ฮิกาชิโอเตะ 052-981-1375(สถานีโอโซเนะ)
 
ชิมิซุ 052-981-1375(สถานีโอโซเนะ)
 
อามากาซากะ 052-981-1375(สถานีโอโซเนะ)
 
โมริชิตะ 052-981-1375(สถานีโอโซเนะ)
 
โอโซเนะ 052-981-1375
 
ยาดะ 052-981-1375(สถานีโอโซเนะ)
 
โมริยามะจิเอไตมาเอะ 052-981-1375(สถานีโอโซเนะ)
 
เฮียวตันยามะ 052-981-1375(สถานีโอโซเนะ)
 
โอบาตะ 052-981-1375(สถานีโอโซเนะ)
 
คิตะยามะ 052-981-1375(สถานีโอโซเนะ)
 
โอโมริ-คินโจกาคุอินมาเอะ 052-981-1375(สถานีโอโซเนะ)
 
อิมบะ 052-981-1375(สถานีโอโซเนะ)
 
อาซาฮิมาเอะ 052-981-1375(สถานีโอโซเนะ)
 
โอะวาริอาซาฮิ 052-981-1375(สถานีโอโซเนะ)
 
ซันโก 052-981-1375(สถานีโอโซเนะ)
 
มิซูโนะ 052-981-1375(สถานีโอโซเนะ)
 
ชินเซโตะ 052-981-1375(สถานีโอโซเนะ)
 
เซโตะชิยาคุโชะมาเอะ 052-981-1375(สถานีโอโซเนะ)
 
โอะวาริเซโตะ 0561-82-2237