ข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ:ข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกของแต่ละสถานี(สายชิตะใหม่)
音声読み上げソフトをご利用のお客様へ。

สายชิตะใหม่ / ข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกของแต่ละสถานี

ชื่อสถานี ข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวก หมายเลขโทรศัพท์
หมายเหตุ
ฟุกิ 0569-72-0311
 
คามิโนมะ 0562-32-0236(สถานีโอตากาวะ)
 
มิฮามะเรียวคุเอ็น 0562-32-0236(สถานีโอตากาวะ)
 
ชิตะโอะคุดะ 0562-32-0236(สถานีโอตากาวะ)
 
โนมะ 0562-32-0236(สถานีโอตากาวะ)
 
อุตสึมิ 0562-32-0236(สถานีโอตากาวะ)