ข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ:ข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกของแต่ละสถานี(สายโทโคนาเมะ)
音声読み上げソフトをご利用のお客様へ。

สายโทโคนาเมะ / ข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกของแต่ละสถานี

ชื่อสถานี ข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวก หมายเลขโทรศัพท์
หมายเหตุ
จิงกูมาเอะ 052-882-8007
 
โทโยดะฮงมาจิ 052-683-7840(สถานีคานะยามะ)
 
โดโตกุ 052-683-7840(สถานีคานะยามะ)
 
โอเอะ 052-611-2793
 
ไดโดโจ 052-683-7840(สถานีคานะยามะ)
 
ชิบาตะ 052-683-7840(สถานีคานะยามะ)
 
นาวะ 0562-32-0236(สถานีโอตากาวะ)
 
ชูราคุเอ็น 0562-32-0236(สถานีโอตากาวะ)
 
ชินนิตเท็ตสึมาเอะ 0562-32-0236(สถานีโอตากาวะ)
 
โอตากาวะ 0562-32-0236
 
โอะวาริโยโกสุกะ 0562-32-0236(สถานีโอตากาวะ)
 
เทราโมโตะ 0562-32-0236(สถานีโอตากาวะ)
 
อาซาคุระ 0562-32-0236(สถานีโอตากาวะ)
 
โคมิ 0562-32-0236(สถานีโอตากาวะ)
 
นากาอุระ 0562-32-0236(สถานีโอตากาวะ)
 
ฮินากะ 0562-32-0236(สถานีโอตากาวะ)
 
ชินไมโกะ 0562-32-0236(สถานีโอตากาวะ)
 
โอโนะมาจิ 0562-32-0236(สถานีโอตากาวะ)
 
นิชิโนะคุจิ 0562-32-0236(สถานีโอตากาวะ)
 
คาบาอิเกะ 0562-32-0236(สถานีโอตากาวะ)
 
เอโนะคิโดะ 0562-32-0236(สถานีโอตากาวะ)
 
ทายะ 0562-32-0236(สถานีโอตากาวะ)
 
โทโคนาเมะ 0569-35-3851