ข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ:ข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกของแต่ละสถานี(สายมิคาวะ)
音声読み上げソフトをご利用のお客様へ。

สายมิคาวะ / ข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกของแต่ละสถานี

ชื่อสถานี ข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวก หมายเลขโทรศัพท์
หมายเหตุ
จิริว 0566-81-0577
 
มิคาวะจิริว 0565-32-0336(สถานีโทโยตะชิ)
 
มิคาวะยัตสึฮาชิ 0565-32-0336(สถานีโทโยตะชิ)
 
วาคาบะยาชิ 0565-32-0336(สถานีโทโยตะชิ)
 
ทาเคมุระ 0565-32-0336(สถานีโทโยตะชิ)
 
สึจิฮาชิ 0565-32-0336(สถานีโทโยตะชิ)
 
อุวะโกโรโมะ 0565-32-0336(สถานีโทโยตะชิ)
 
โทโยตะชิ 0565-32-0336
 
อุเมะสึโบะ 0565-32-0336(สถานีโทโยตะชิ)
 
โคชิโดะ 0565-32-0336(สถานีโทโยตะชิ)
 
ฮิราโตะบาชิ 0565-32-0336(สถานีโทโยตะชิ)
 
ซานาเกะ 0565-32-0336(สถานีโทโยตะชิ)
 
ชิเกฮาระ 0565-32-0336(สถานีโทโยตะชิ)
 
คาริยะ 0566-21-0043
 
คาริยาชิ 0565-32-0336(สถานีโทโยตะชิ)
 
โอกาคิเอะ 0565-32-0336(สถานีโทโยตะชิ)
 
โยชิฮามะ 0565-32-0336(สถานีโทโยตะชิ)
 
มิคาวะทาคาฮามะ 0565-32-0336(สถานีโทโยตะชิ)
 
ทาคาฮามะมินาโตะ 0565-32-0336(สถานีโทโยตะชิ)
 
คิตะชินคาวะ 0565-32-0336(สถานีโทโยตะชิ)
 
ชินคาวะมาจิ 0565-32-0336(สถานีโทโยตะชิ)
 
เฮคินันจูโอ 0565-32-0336(สถานีโทโยตะชิ)
 
เฮคินัน 0565-32-0336(สถานีโทโยตะชิ)