ข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ:ข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกของแต่ละสถานี(สายกามาโกริ)
音声読み上げソフトをご利用のお客様へ。

สายกามาโกริ / ข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกของแต่ละสถานี

ชื่อสถานี ข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวก หมายเลขโทรศัพท์
หมายเหตุ
คิระโยชิดะ 0563-32-0034
 
มิคาวะโทบะ 0564-22-0424(สถานีฮิกาชิโอคาซากิ)
 
นิชิฮาซุ 0564-22-0424(สถานีฮิกาชิโอคาซากิ)
 
ฮิกาชิฮาซุ 0564-22-0424(สถานีฮิกาชิโอคาซากิ)
 
โคโดโมะโนะคุนิ 0564-22-0424(สถานีฮิกาชิโอคาซากิ)
 
นิชิอุระ 0564-22-0424(สถานีฮิกาชิโอคาซากิ)
 
คาตาฮาระ 0564-22-0424(สถานีฮิกาชิโอคาซากิ)
 
มิคาวะคาชิมะ 0564-22-0424(สถานีฮิกาชิโอคาซากิ)
 
กามาโกริเคียวเตโจมาเอะ 0564-22-0424(สถานีฮิกาชิโอคาซากิ)
 
กามาโกริ 0564-22-0424(สถานีฮิกาชิโอคาซากิ)