ข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ:ข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกของแต่ละสถานี(สายนิชิโอะ)
音声読み上げソフトをご利用のお客様へ。

สายนิชิโอะ / ข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกของแต่ละสถานี

ชื่อสถานี ข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวก หมายเลขโทรศัพท์
หมายเหตุ
ชินอันโจ 0566-97-8504
 
คิตะอันโจ 0564-22-0424(สถานีฮิกาชิโอคาซากิ)
 
มินามิอันโจ 0564-22-0424(สถานีฮิกาชิโอคาซากิ)
 
เฮคิไคฟุรุอิ 0564-22-0424(สถานีฮิกาชิโอคาซากิ)
 
โฮริอุจิโคเอ็น 0564-22-0424(สถานีฮิกาชิโอคาซากิ)
 
ซากุระอิ 0564-22-0424(สถานีฮิกาชิโอคาซากิ)
 
มินามิซากุระอิ 0564-22-0424(สถานีฮิกาชิโอคาซากิ)
 
โยเนซุ 0564-22-0424(สถานีฮิกาชิโอคาซากิ)
 
ซากุระมาจิมาเอะ 0564-22-0424(สถานีฮิกาชิโอคาซากิ)
 
นิชิโอะกุจิ 0564-22-0424(สถานีฮิกาชิโอคาซากิ)
 
นิชิโอะ 0563-57-2037
 
ฟุคุจิ 0564-22-0424(สถานีฮิกาชิโอคาซากิ)
 
คามิโยโกะสุกะ 0564-22-0424(สถานีฮิกาชิโอคาซากิ)
 
คิระโยชิดะ 0563-32-0034