ข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ:ข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกของแต่ละสถานี(สายโทโยคาวะ)
音声読み上げソフトをご利用のお客様へ。

สายโทโยคาวะ / ข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกของแต่ละสถานี

ชื่อสถานี ข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวก หมายเลขโทรศัพท์
หมายเหตุ
โค 0533-87-2415
 
ยาวาตะ 0564-22-0424(สถานีฮิกาชิโอคาซากิ)
 
สุวะโจ 0564-22-0424(สถานีฮิกาชิโอคาซากิ)
 
อินาริกุจิ 0564-22-0424(สถานีฮิกาชิโอคาซากิ)
 
โทโยคาวะอินาริ 0564-22-0424(สถานีฮิกาชิโอคาซากิ)