ข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ:ข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกของแต่ละสถานี(สายนาโกย่า)
音声読み上げソフトをご利用のお客様へ。

สายนาโกย่า / ข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกของแต่ละสถานี

ชื่อสถานี ข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวก หมายเลขโทรศัพท์
หมายเหตุ
โทโยฮาชิ 0532-52-7681
 
อินะ 0564-22-0424(สถานีฮิกาชิโอคาซากิ)
 
โอดาบุจิ 0564-22-0424(สถานีฮิกาชิโอคาซากิ)
 
โค 0533-87-2415
 
โกยุ 0564-22-0424(สถานีฮิกาชิโอคาซากิ)
 
เมเด็นอาคาซากะ 0564-22-0424(สถานีฮิกาชิโอคาซากิ)
 
เมเด็นนากาซาวะ 0564-22-0424(สถานีฮิกาชิโอคาซากิ)
 
โมโตจูกุ 0564-22-0424(สถานีฮิกาชิโอคาซากิ)
 
เมเด็นยามานากะ 0564-22-0424(สถานีฮิกาชิโอคาซากิ)
 
ฟูจิคาวะ 0564-22-0424(สถานีฮิกาชิโอคาซากิ)
 
มิไอ 0564-22-0424(สถานีฮิกาชิโอคาซากิ)
 
โอโตกาวะ 0564-22-0424(สถานีฮิกาชิโอคาซากิ)
 
ฮิกาชิโอคาซากิ 0564-22-0424
 
โอคาซากิโคเอ็นมาเอะ 0564-22-0424(สถานีฮิกาชิโอคาซากิ)
 
ยาฮากิบาชิ 0564-22-0424(สถานีฮิกาชิโอคาซากิ)
 
อุโต 0564-22-0424(สถานีฮิกาชิโอคาซากิ)
 
ชินอันโจ 0566-97-8504
 
อุชิดะ 0565-32-0336(สถานีโทโยตะชิ)
 
จิริว 0566-81-0577
 
ฮิโตสึกิ 0565-32-0336(สถานีโทโยตะชิ)
 
ฟูจิมัตสึ 0565-32-0336(สถานีโทโยตะชิ)
 
โทโยอาเกะ 052-683-7840(สถานีคานะยามะ)
 
เซนโกะ 0562-97-1395
 
จูเคียวเคบะโจมาเอะ 052-683-7840(สถานีคานะยามะ)
 
อาริมัตสึ 052-683-7840(สถานีคานะยามะ)
 
ซาเคียวยามะ 052-683-7840(สถานีคานะยามะ)
 
นารุมิ 052-621-0009
 
โมโตะโฮชิซากิ 052-683-7840(สถานีคานะยามะ)
 
โมโตะคาซาเดระ 052-683-7840(สถานีคานะยามะ)
 
ซากุระ 052-683-7840(สถานีคานะยามะ)
 
โยบิตสึกิ 052-683-7840(สถานีคานะยามะ)
 
โฮริตะ 052-683-7840(สถานีคานะยามะ)
 
จิงกูมาเอะ 052-882-8007
 
คานะยามะ 052-683-7840
 
ซันโน 052-541-6318(สถานีเมเท็ตสึนาโกย่า)
 
เมเท็ตสึนาโกย่า 052-541-6318
 
ซาโค 052-551-4732
 
ฮิงาชิบิวาจิมะ 052-541-6318(สถานีเมเท็ตสึนาโกย่า)
 
นิชิบิวะจิมะ 052-541-6318(สถานีเมเท็ตสึนาโกย่า)
 
ฟุทัตสึอิริ 0586-23-2714(สถานีเมเท็ตสึอิจิโนะมิยะ)
 
ชินคาวะบาชิ 0586-23-2714(สถานีเมเท็ตสึอิจิโนะมิยะ)
 
สุกากุจิ 052-400-2174
 
มารุโนะอุจิ 0586-23-2714(สถานีเมเท็ตสึอิจิโนะมิยะ)
 
ชินคิโยสุ 0586-23-2714(สถานีเมเท็ตสึอิจิโนะมิยะ)
 
โอซาโตะ 0586-23-2714(สถานีเมเท็ตสึอิจิโนะมิยะ)
 
โอะคุดะ 0586-23-2714(สถานีเมเท็ตสึอิจิโนะมิยะ)
 
โคโนมิยะ 0587-32-0661
 
ชิมะอุจินากะ 0586-23-2714(สถานีเมเท็ตสึอิจิโนะมิยะ)
 
เมียวโคจิ 0586-23-2714(สถานีเมเท็ตสึอิจิโนะมิยะ)
 
เมเท็ตสึอิจิโนะมิยะ 0586-23-2714
 
อิมาอิเสะ 0586-23-2714(สถานีเมเท็ตสึอิจิโนะมิยะ)
 
อิวาโตะ 0586-23-2714(สถานีเมเท็ตสึอิจิโนะมิยะ)
 
ชินคิโซะกาวะ 0586-23-2714(สถานีเมเท็ตสึอิจิโนะมิยะ)
 
คุโรดะ 0586-23-2714(สถานีเมเท็ตสึอิจิโนะมิยะ)
 
คิโซะกาวะซุตสึมิ 0586-23-2714(สถานีเมเท็ตสึอิจิโนะมิยะ)
 
คาสะมัตสึ 058-387-3042
 
กินัน 058-262-0867(สถานีเมเท็ตสึกิฟุ)
 
ชาโจะ 058-262-0867(สถานีเมเท็ตสึกิฟุ)
 
คาโน 058-262-0867(สถานีเมเท็ตสึกิฟุ)
 
เมเท็ตสึกิฟุ 058-262-0867