ข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ

บริษัทรถไฟเมเท็ตสึกำลังติดตั้งลิฟต์และบันไดเลื่อนบริเวณสถานี เพื่อให้ผู้ใช้บริการทุกคนได้รับความปลอดภัยเมื่อใช้บริการรถไฟของเรา

สำหรับผู้โดยสารที่ใช้รถเข็นผู้พิการ

หากคุณต้องการที่จะโดยสารรถไฟโดยใช้รถเข็นผู้พิการ โปรดติดต่อสถานีที่คุณจะโดยสารก่อนล่วงหน้า (หากสถานีนั้นๆ ไม่มีเจ้าหน้าที่ประจำสถานี โปรดติดต่อตามข้อมูลที่ระบุไว้บนหน้าข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการของแต่ละสถานี) เจ้าหน้าที่ประจำสถานีจะอำนวยความสะดวกให้กับคุณ

โปรดทราบว่าเราอาจไม่สามารถให้บริการได้ตามที่คุณต้องการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาของแต่ละวันหรือพื้นที่ที่คุณเดินทาง

การให้คำแนะนำ/ความช่วยเหลืออาจใช้เวลาสักครู่ โปรดเผื่อเวลาในการมาถึงสถานี

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดสอบถามที่สถานีต่อไปนี้

สถานีฮิกาชิโอคาซากิ โทร:0564-22-0424 สถานีโอตากาวะ โทร:0562-32-0236
สถานีโทโยตะชิ โทร:0565-32-0336 สถานีเมเท็ตสึอิจิโนะมิยะ โทร:0586-23-2714
สถานีคานะยามะ โทร:052-683-7840 สถานีอินุยามะ โทร:0568-61-5300
สถานีเมเท็ตสึนาโกย่า โทร:052-541-6318 สถานีเมเท็ตสึกิฟุ โทร:058-262-0867
สถานีโอโซเนะ โทร:052-981-1375

การใช้รถเข็นผู้พิการที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์และบังคับด้วยรีโมทคอนโทรล

เงื่อนไขการโดยสารรถไฟโดยใช้รถเข็นผู้พิการที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์และบังคับด้วยรีโมทคอนโทรลมีดังต่อไปนี้

เงื่อนไขสำหรับสถานีที่สามารถใช้รถเข็นผู้พิการที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์และบังคับด้วยรีโมทคอนโทรลได้

 • มีเส้นทางผ่านลิฟต์ ฯลฯ อย่างน้อยหนึ่งเส้นทางที่ประตูบัตรโดยสารและชานชาลาหลักมีความสูงระดับเดียวกัน
 • ภายในเส้นทางดังกล่าวไม่มีจุดที่ผู้โดยสารต้องข้ามรางรถไฟโดยตรง
 • ไม่มีสิ่งกีดขวางที่ทำให้รถเข็นผู้พิการที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์และบังคับด้วยรีโมทคอนโทรลเคลื่อนที่ผ่านไม่สะดวก เช่น พื้นที่หรือจุดเลี้ยวที่แคบภายในเส้นทาง
 • แม้แต่สถานีที่มีเงื่อนไขเฉพาะ ก็สามารถใช้รถเข็นผู้พิการที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์และบังคับด้วยรีโมทคอนโทรลได้ หากรถเข็นดังกล่าวผ่านการตรวจสอบจากบริษัทของเรา
  สถานีที่มีลักษณะตรงตามเงื่อนไขทั้งหมดข้างต้นถือเป็นสถานีที่สามารถใช้รถเข็นผู้พิการที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์และบังคับด้วยรีโมทคอนโทรลได้ (โปรดดูที่ “สถานีที่สามารถใช้รถเข็นผู้พิการที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์และบังคับด้วยรีโมทคอนโทรลได้” ในตารางด้านล่าง)
  นอกจากนี้ แม้ว่าจะเป็นสถานีที่สามารถใช้รถเข็นผู้พิการที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์และบังคับด้วยรีโมทคอนโทรลได้ก็ตาม เราก็จะอำนวยความสะดวกบริเวณสถานีและให้ความช่วยเหลือเมื่อคุณขึ้นรถไฟด้วยเช่นกัน
  ดังนั้น โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ประจำสถานีเมื่อใช้บริการสถานีของเรา

ข้อกำหนดในการใช้บริการสถานีของเรา

 1. หากคุณต้องการที่จะโดยสารรถไฟโดยใช้รถเข็นผู้พิการ โปรดติดต่อสถานีที่คุณจะโดยสารก่อนล่วงหน้า (หากสถานีนั้นๆ ไม่มีเจ้าหน้าที่ประจำสถานี โปรดติดต่อตามข้อมูลที่ระบุไว้บนหน้าข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการของแต่ละสถานี) เจ้าหน้าที่ประจำสถานีจะอำนวยความสะดวกให้กับคุณ
 2. เราอาจใช้เวลาพอสมควรเพื่อให้คำแนะนำ/ให้ความช่วยเหลือกับคุณ โปรดมาถึงสถานีตั้งแต่เนิ่นๆ ก่อนเวลาเดินทาง
 3. บริเวณที่สามารถใช้รถเข็นผู้พิการที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์และบังคับด้วยรีโมทคอนโทรลได้จะจำกัดอยู่ในบางสถานีซึ่งระบุอยู่ในตารางด้านล่าง อย่างไรก็ตาม หากมีการกำหนดเงื่อนไขพิเศษไว้ จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขพิเศษดังกล่าว
 4. หากคุณต้องการเปลี่ยนขบวนรถไฟ คุณสามารถเปลี่ยนขบวนได้ที่สถานีซึ่งสามารถใช้รถเข็นผู้พิการที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์และบังคับด้วยรีโมทคอนโทรลได้
 5. คุณอาจไม่สามารถใช้บริการตู้โดยสารแบบเฟิร์สคลาสได้
 6. คุณอาจไม่สามารถใช้บริการสถานีได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของรถเข็นผู้พิการที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์และบังคับด้วยรีโมทคอนโทรลของคุณ ตัวอย่างในกรณีนี้คือ รถเข็นผู้พิการที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์และบังคับด้วยรีโมทคอนโทรลไม่สามารถเข้าลิฟต์ได้
 7. ในช่วงเวลาเร่งด่วน คุณอาจไม่สามารถใช้บริการสถานีตามเวลาที่ต้องการได้ เนื่องจากอาจขัดขวางการดำเนินงานในแต่ละวัน รวมถึงในช่วงเช้าตรู่หรือกลางดึก
 8. เมื่ออยู่ภายในสถานี โปรดบังคับรถเข็นด้วยความระมัดระวังและปลอดภัย โดยใช้ความเร็วต่ำ (2 กม./ชม.)
 9. เราจะไม่รับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ข้อพิพาท หรือความเสียหายต่อรถเข็นผู้พิการที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์และบังคับด้วยรีโมทคอนโทรลของคุณ ซึ่งเกิดขึ้นในขณะที่คุณบังคับรถเข็นภายในสิ่งอำนวยความสะดวกของรถไฟของเรา โปรดใช้งานรถเข็นโดยรับผิดชอบต่อความเสี่ยงด้วยตัวเอง
 10. อาจมีข้อกำหนดอื่นๆ เพิ่มเติมตามกฎระเบียบการให้บริการผู้โดยสาร

สถานีที่สามารถใช้รถเข็นผู้พิการที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์และบังคับด้วยรีโมทคอนโทรลได้

คลิกที่ชื่อสถานีเพื่อดูข้อมูลของสถานีนั้นๆ

ชื่อสถานี เมื่อลงลิฟต์ ข้อควรระวังเมื่อใช้ลิฟต์
โทโยฮาชิ หันไปด้านหลัง สอบถาม/แจ้งเจ้าหน้าที่ของบริษัทรถไฟนาโกย่าเมื่อต้องการใช้ลิฟต์
อินะ หันไปด้านหลัง
โอดาบุจิ
โค หันไปด้านหน้า
โกยุ
เมเด็นอาคาซากะ
เมเด็นนากาซาวะ
โมโตจูกุ หันไปด้านหลัง
เมเด็นยามานากะ
ฟูจิคาวะ มีให้บริการเฉพาะเส้นทางที่จะไปนาโกย่า
มิไอ หันไปด้านหน้า
โอโตกาวะ
ฮิกาชิโอคาซากิ หันไปด้านหน้า ใช้บริการสถานีจากประตูบัตรโดยสารทิศตะวันออก
ยาฮากิบาชิ หันไปด้านหลัง ใช้บริการสถานีจากประตูบัตรโดยสารทิศเหนือ
ชินอันโจ หันไปด้านหน้า
อุชิดะ
จิริว หันไปด้านหลัง
ฮิโตสึกิ
ฟูจิมัตสึ
เซนโกะ หันไปด้านหลัง
จูเคียวเคบะโจมาเอะ หันไปด้านหลัง
อาริมัตสึ หันไปด้านหลัง
ซาเคียวยามะ
นารุมิ หันไปด้านหลัง
โฮริตะ หันไปด้านหน้า
จิงกูมาเอะ หันไปด้านหลัง ใช้ทางเข้า/ออกทิศตะวันตก (ฝั่งพาเร่มาร์เช่) เพื่อไปยังประตูบัตรโดยสาร
คานะยามะ หันไปด้านหน้า ใช้บริการสถานีจากประตูบัตรโดยสารทิศตะวันตกหรือประตูสำหรับเชื่อมต่อไปยังรถไฟ JR
ซันโน หันไปด้านหน้า
เมเท็ตสึนาโกย่า หันไปด้านหน้า ใช้บริการสถานีจากประตูบัตรโดยสารทิศตะวันตก
ซาโค หันไปด้านหลัง
ฮิงาชิบิวาจิมะ ประตูบัตรโดยสาร: หันไปด้านหน้า
ชานชาลาหลัก: หันไปด้านหลัง
ชินคาวะบาชิ
สุกากุจิ หันไปด้านหน้า
มารุโนะอุจิ
โอซาโตะ
โอะคุดะ
โคโนมิยะ ประตูบัตรโดยสาร: หันไปด้านหลัง
ชานชาลาหลัก: หันไปด้านหน้า
ชิมะอุจินากะ
อิมาอิเสะ มีให้บริการเฉพาะเส้นทางที่จะไปกิฟุ
อิวาโตะ มีให้บริการเฉพาะเส้นทางที่จะไปกิฟุ
ชินคิโซะกาวะ หันไปด้านหน้า
คุโรดะ
คิโซะกาวะซุตสึมิ
คาสะมัตสึ เส้นทางที่จะไปนาโกย่า
ชานชาลาหลัก: หันไปด้านหน้า
เส้นทางที่จะไปกิฟุ
ชานชาลาหลัก: หันไปด้านหลัง
กินัน
ชาโจะ มีให้บริการเฉพาะเส้นทางที่จะไปกิฟุ
เมเท็ตสึกิฟุ หันไปด้านหน้า
โทโยคาวะอินาริ
สุวะโจ ใช้บริการสถานีจากประตูบัตรโดยสารทิศตะวันออก
ยาวาตะ หันไปด้านหลัง
นิชิโอะ ประตูบัตรโดยสาร: หันไปด้านหน้า
ชานชาลาหลัก: หันไปด้านหลัง
มินามิซากุระอิ
ซากุระอิ หันไปด้านหน้า
โฮริอุจิโคเอ็น
มิคาวะโทบะ
มิคาวะคาชิมะ
กามาโกริเคียวเตโจมาเอะ
เฮคินันจูโอ
ทาคาฮามะมินาโตะ
มิคาวะทาคาฮามะ หันไปด้านหลัง
โอกาคิเอะ
คาริยาชิ หันไปด้านหลัง
คาริยะ หันไปด้านหน้า
ชิเกฮาระ
มิคาวะยัตสึฮาชิ หันไปด้านหน้า
สึจิฮาชิ หันไปด้านหน้า
โทโยตะชิ หันไปด้านหลัง
อุเมะสึโบะ หันไปด้านหน้า
ฮิราโตะบาชิ
คามิโทโยตะ
โจสุอิ หันไปด้านหลัง
มิโยชิกาโอกะ หันไปด้านหลัง
คุโรซาวะ หันไปด้านหลัง
โคเมโนกิ หันไปด้านหลัง
นิชชิน หันไปด้านหลัง
อาคาอิเกะ หันไปด้านหน้า
โอเอะ หันไปด้านหน้า
(สายชิคโค: หันไปด้านหลัง)
ไดโดโจ หันไปด้านหน้า
ชิบาตะ หันไปด้านหลัง
นาวะ ประตูบัตรโดยสาร: หันไปด้านหน้า
ชานชาลาหลัก: หันไปด้านหลัง
โอตากาวะ หันไปด้านหน้า
โอะวาริโยโกสุกะ หันไปด้านหลัง
เทราโมโตะ ประตูบัตรโดยสาร: หันไปด้านหน้า
ชานชาลาหลัก: หันไปด้านหลัง
อาซาคุระ หันไปด้านหลัง
นากาอุระ มีให้บริการเฉพาะเส้นทางที่จะไปโทโคนาเมะ
ชินไมโกะ
โทโคนาเมะ หันไปด้านหน้า
ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุเซ็นแทรร์
ฮิงาชินาโกย่าโค
มินามิคากิยะ
ทัตสึมิกาโอกะ คุณอาจไม่สามารถใช้ทางข้ามรางรถไฟภายในสถานีได้
ใช้ประตูบัตรโดยสารที่ชานชาลาหลักแต่ละแห่ง
อากุอิ หันไปด้านหน้า
สุมิโยชิโจ
ชิตะฮันดะ หันไปด้านหน้า
อาโอยามะ หันไปด้านหน้า
ชิตะทาเคโตโย
โควะ
ชิตะโอะคุดะ หันไปด้านหลัง
ชิโมะโอไต
คามิโอไต หันไปด้านหลัง ใช้บริการสถานีจากประตูบัตรโดยสารทิศใต้
นิชิฮารุ หันไปด้านหน้า
โทคุชิเกะ・นาโกย่าเกได
อิวาคุระ หันไปด้านหลัง
โฮเต ประตูบัตรโดยสาร: หันไปด้านหน้า
ชานชาลาหลัก: หันไปด้านหลัง
โคนัน หันไปด้านหลัง
คาชิวะโมริ หันไปด้านหลัง
ฟุโซ หันไปด้านหน้า
อินุยามะ หันไปด้านหน้า
อินุยามะยูเอ็น
ชินอุนุมะ หันไปด้านหลัง
นิชิคานิ หันไปด้านหลัง
นิฮงราอินอิมาวาตาริ
ชินคานิ
คามิอีดะ หันไปด้านหลัง
โคะมากิ เส้นทางที่จะไปคามิอีดะ
ชานชาลาหลัก: หันไปด้านหลัง
เส้นทางที่จะไปอินุยามะ
ชานชาลาหลัก: หันไปด้านหน้า
อาจิโอกะ หันไปด้านหน้า
ทากาตะจินจะมาเอะ
กาคุเด็น
ซาคาเอะมาจิ หันไปด้านหน้า
โอโซเนะ หันไปด้านหลัง
ยาดะ
โอบาตะ หันไปด้านหลัง
อิมบะ
โอะวาริอาซาฮิ หันไปด้านหน้า
ซันโก
มิซูโนะ
โอะวาริเซโตะ
จิโมะคุจิ หันไปด้านหน้า
คิดะ
อาโอสึกะ
โชบาตะ
ฟูจินามิ หันไปด้านหลัง
โอคุโจ
ทามาโนอิ
ทามาโนะ
ฟุตาโกะ
คันนอนจิ
มินามิจูกุ มีให้บริการเฉพาะเส้นทางที่จะไปชินฮาชิมะ
ฟุวะอิชิกิ
ทากามิ มีให้บริการเฉพาะเส้นทางที่จะไปชินอุนุมะ
คิริโดชิ
เทจิคาระ
ทาคาดะบาชิ
ชินคาโน มีให้บริการเฉพาะเส้นทางที่จะไปชินอุนุมะ
ชิมินโคเอ็นมาเอะ
รคเค็น มีให้บริการเฉพาะเส้นทางที่จะไปกิฟุ
นิจิคเค็น
โอกาเสะ

(ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2018)