ข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ

บริษัทรถไฟเมเท็ตสึกำลังติดตั้งลิฟต์และบันไดเลื่อนบริเวณสถานี เพื่อให้ผู้ใช้บริการทุกคนได้รับความปลอดภัยเมื่อใช้บริการรถไฟของเรา

ข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกของแต่ละสถานี

คลิกที่ชื่อสถานีเพื่อดูข้อมูลของสถานีนั้นๆ

設備アイコンについて