รถไฟด่วนสนามบิน "μ-SKY"

รถไฟ Airport Rapid Limited Express "μ-SKY" (μ = ตัวอักษรกรีกที่ออกเสียงว่า มิว) เป็นรถไฟพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสมัยใหม่ที่เชื่อมต่อพื้นที่ตัวเมืองนะโงะยะกับสนามบินนานาชาติญี่ปุ่นตอนกลางได้โดยใช้เวลาสั้นที่สุด มีการใช้วัสดุโพลีคาร์บอเนตบริเวณด้านหน้าตัวรถเพื่อเพิ่มความโปร่งใส ตัวรถไฟจะมีสีน้ำเงินและขาวล้อมรอบภาพท้องฟ้าและทะเลลึกที่ขยายตัวออก โดยรวมแล้ว นี่เป็นการสร้างการออกแบบที่แปลกใหม่และให้ความรู้สึกสดชื่นแบบท้องทะเลกับรถไฟ Airport Express

* รถไฟของ The μ-SKY Limited Express, Rapid Limited Express และ Limited Express มีตู้รถไฟชั้นหนึ่ง ซึ่งต้องใช้ตั๋วรถไฟและ ตั๋วรถไฟชั้นหนึ่งด้วย (ตั๋วนี้มีราคา 360 เยนและเรียกว่า "μTicket")

ข้อมูล

สัญลักษณ์แสดงเป็นรูปภาพและอักษรเบรลล์ มีการจัดพื้นที่ในรถไฟสำหรับผู้โดยสารที่นั่งรถเข็น ห้องน้ำก็ออกแบบมาให้รองรับความต้องการของผู้โดยสารที่นั่งรถเข็น ข้อมูลจุดจอดรถไฟและข่าวรายวันแสดงบนจอ
ด้านหน้าตัวรถไฟแต่ละตู้ในแต่ละตู้รถไฟ มีพื้นที่รางเก็บสัมภาระให้ 2 จุด (ยกเว้นในบางตู้รถไฟ)

สิ่งอำนวยความสะดวก

ที่นั่ง

ที่นั่งทุกที่จะต้องจองไว้และปรับเอนได้เพื่อให้คุณรู้สึกสบาย

ห้องน้ำที่ออกมารองรับผู้โดยสารที่นั่งรถเข็น

ห้องน้ำออกแบบมารองรับผู้โดยสารที่นั่งรถเข็นและมีแท่นเปลี่ยนผ้าอ้อมติดตั้งไว้

รางเก็บสัมภาระ

มีรางเก็บสัมภาระอยู่ 2 จุด ซึ่งสามารถเก็บกระเป๋าได้รวม 10 ใบในแต่ละตู้รถไฟ (ยกเว้นบางตู้รถไฟ)